Mark Vondenhoff
Mark studeerde trompet (DM en UM) aan het Utrechts Conservatorium bij Arto Hoornweg en bijvak baroktrompet aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam bij Friedemann Immer. Tijdens zijn studie speelde hij in diverse (barok-)orkesten en ensembles. Ook richtte hij een aantal ensembles op, waaronder koperensemble Tell-Brass. Tijdens zijn studie volgde hij masterclasses bij onder meer London Brass en Konradin Groth. Vrij kort na zijn studie werkte hij achtereenvolgens als assistent artistiek leider bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest, als algemeen directeur van Amsterdam Sinfonietta, als zakelijk leider bij de Nederlandse Bachvereniging en als directeur van het Prinses Christina Concours. Mark was betrokken bij de organisatie van het Internationaal Trombone Festival in 2000 in Utrecht en Be Brassy in 2001 in het kader van Rotterdam Culturele Hoofdstad. Sinds 2014 is Mark werkzaam (eerst waarnemend) als hoofd van de afdelingen Klassieke Muziek, Dirigent en C&M (Compositie & Muziekproducties) bij het Prins Claus Conservatorium in Groningen.

Werkervaring

Hoofd Klassieke Muziek

Jan. 2024 t/m heden Rotterdams Conservatorium - Codarts

Hoofd afdelingen Klassiek, Dirigent en C&M

Okt. 2014 t/m dec. 2023 Prins Claus Conservatorium Groningen

o.a. verantwoordelijk voor
- aansturing en begeleiding docententeam
- opzet structureel gastdocentenbeleid
- studentzaken (zoals studieadvies, netwerkmogelijkheden)
- innovatie curriculum bachelor en masteropleiding
- samenwerking met partners, zoals het Noord Nederlands Orkest, De Oosterpoort en Leerorkest Groningen

nevenfuncties
- Sinds 2020 inspiciënt (orkestvader) bij het Rotterdams Junioren Orkest en bestuurslid van de Vereniging Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest
- Sinds 2019 lid van Adviescommissie Muziek van het Prins Bernhard Cultuurfonds
- Comité van Aanbeveling Maassluise Muziekweek
- Sinds 2017 bestuurslid Stichting Adolphe Sax Revisited
- Sinds 2017 bestuurslid Stichting Hildebrand
- Sinds 2014 bestuurslid Haydn Muziek Festival
- Sinds 2014 bestuurslid Stichting Peter de Grote Festival
- 2014-2019 voorzitter Stichting Vrienden van de Bergse Zonnebloem

Directeur

Mei 2011 t/m aug. 2014 Prinses Christina Concours

o.a. verantwoordelijk voor
- begeleiding jonge getalenteerde musici
- financieel beleid (incl. fundraising)
- personeelsbeleid
- presentatie van de concoursen
- vertegenwoordigen (publiek en achter de schermen) van de organisatie

enkele wapenfeiten
- nieuwe beleidsnota (2013-2016) met succes gerealiseerd
- continuering van de Classic Express (rijdende concertzaal)
- initiëren van specifieke publieksprogramma’s zoals de opstart van het Alumni Programma
- actief educatiebeleid
- actief netwerk in de diverse concourssteden (lokaal, regionaal, landelijk)

nevenfunctie
- Comité van Aanbeveling Festival Vocallis

Zakelijk leider

Nov. 2007 t/m april 2011 De Nederlandse Bachvereniging

o.a. verantwoordelijk voor
- financieel beleid (incl. sponsoring
- personeelsbeleid

enkele wapenfeiten
- herstructureren begrotingssystematie
- initiëren van specifieke publieksprogramma’s
- Young Professional Programma geïnitieerd
- Studentenprogramma (in ontwikkeling bij vertrek)
- het 325e verjaardagsconcert van Bach
- actief educatiebeleid

nevenfuncties
- maart-oktober 2010 bestuurslid Stichting Jong Muziektalent Nederland
- januari-juli 2010 bestuurslid Stichting Code Cultuursponsoring (namens de Vereniging Nederlandse Muziek Ensembles en i.v.m. overhevelen stichting van beperkte duur)
- lid van enkele committees van de International Society for the Performing Arts (Development Committee, Fellowship Committee)

Algemeen directeur

April 2001 t/m okt. 2007 Amsterdam Sinfonietta

o.a. verantwoordelijk voor
- financieel beleid (incl. sponsoring)
- personeelsbeleid
- artistiek beleid

enkele wapenfeiten
- verlenging contract hoofdsponsor
- nieuwe sponsorvorm geïntroduceerd + succesvol ingevoerd
- aantrekken nieuwe artistiek leider
- naamsverandering doorgevoerd
- jaarlijks project ‘Breder-dan-Klassiek’ geïnitieerd
- verhuizing naar Muziekgebouw aan ’t IJ
- ingebruikname en als gebruiker mede helpen ontwikkelen nieuwe ensemble(project)software (REMAS van To the Point Software)
- nieuw educatieprogramma ontwikkeld (incl. KleuterSinfonietta)

nevenfunctie
- 2002-2007 penningmeester bestuur Verenging Nederlandse Muziek Ensembles

Assistent artistiek leider/stafmedewerker artistieke zaken

Aug. 1998 t/m maart 2001 Rotterdams Philharmonisch Orkest

tot werkzaamheden behoorden o.a.
- assisteren artistiek leider m.b.t. planning en programmering
- implementeren en bijhouden OPAS
- secretariaat Werkgroep Artistiek Beleid
- assisteren chef-dirigent (Valery Gergiev)
- initiëren en organiseren Be Brassy in aanloop naar en tijdens Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001

Projectmedewerker

Sept. 1999 t/m sept. 2000 International Trombone Festival 2000

taken omvatten o.a.
- voorbereiden en coördineren concerten in Muziekcentrum Vredenburg

Diverse organiseer- en managementactiviteiten geïnitieerd en uitgevoerd, waaronder

1989-1998

- oprichter en organisator concertserie Klinkend Koper in Muziekcentrum Vredenburg
- studentassistent Utrechts Conservatorium
- oprichter en trompettist in koperensemble Tell-Brass
- oprichter en baroktrompettist in het Nederlands Trompet Consort
- BASHO-Ensemble
- oprichter en solist in De Jonge Barok Solisten

Trompettist

1989-1999

- gespeeld in diverse symfonie- en barokorkesten, ensembles en muziektheaterproducties

Opleiding

Certificaat Leiderschap & Coaching

Nov. 2018 Prins Claus Conservatorium Groningen

Certificaat Basiskwalificatie Examinering (BKE)

Jan. 2017 Prins Claus Conservatorium

Certificaat Cursus Onderzoeksvaardigheden

Aug. 2015 Prins Claus Conservatorium Groningen

Bijvak baroktrompet bij Friedemann Immer

1994-1998 Conservatorium Amsterdam

eveneens (barok-)trompetlessen en masterclasses gevolgd bij

1992-1998

Mark Bennett, Konradin Groth, Steaven Keavy, London Brass en Malcolm Morton

Hoofdvak trompet bij Arto Hoornweg

1991-1998 Conservatorium Utrecht

- UM-diploma behaald d.d. 16 mei 1998
- DM-diploma behaald d.d. 12 juni 1996
- vooropleiding 1989-1991

VWO te Utrecht

1985-1991 College Blaucapel

Diploma d.d. 5 juni 1991